Váš nákupní košík je prázdný

Inspirujte se
Obklopte se příjemným prostředím

Nevíte, jak začít?

Objevte naše akce

Menu

Ochrana osobních údajů a GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (od 1.06.2020)
Tyto zásady ochrany osobních údajů určují způsoby ochrany osobních údajů uživatelů (tedy osob využívajících stránky e-shopu, včetně objednavatelů definovaných níže), využívajících webové stránky obchodu dostupného na elektronické adrese www.dekoria-home.cz, dále uváděného jako „obchod“.
Nepřijetí těchto Zásad ochrany osobních údajů se rovná nemožnosti využívání stránek obchodu, včetně podávání objednávek.
Správcem osobních údajů uživatelů je „Franc- Textil” Sp. z o.o se sídlem v Żarowě, adresa: ul. Przemysłowa 10, 58 – 130 Żarów, zapsaná do obchodního rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro Wrocław-Fabryczna ve Wrocławi, IX. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000172975, disponující DIČ (NIP): 884-248-62-72, IČ (REGON): 891503337, majitel obchodu provádějící jeho prostřednictvím a za pravidel definovaných v Obchodních podmínkách prodej zboží bez paralelní přítomnosti stran, s využitím telekomunikační sítě, dále uváděný jako „prodávající”.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že zpracovává osobní údaje uživatelů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jako GDPR). Především, prodávající – za zohlednění charakteru, rozsahu, kontextu a účelu zpracovávání osobních údajů a rizika narušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a významem ohrožení – zavádí příslušná technická a organizační opatření, aby zpracovávání probíhalo v souladu s GDPR a aby to mohl prokázat.

 

Rozsah sběru údajů

Prodávající sbírá údaje uživatelů, především těch podávajících objednávky („objednavatel“) způsobem definovaným v Obchodních podmínkách.
Za účelem založení účtu v obchodě je uživatel povinen uvést údaje nezbytné k využití služby účtu, tedy jméno, příjmení, adresu elektronické pošty a nastavit heslo k účtu. Uživatelem uvedená e-mailová adresa je zároveň přihlašovacím jménem do obchodu.
Za účelem podání objednávky je objednavatel povinen uvést údaje zajišťující možnost její realizace a umožňující kontakt se objednavatelem, tedy jméno a příjemní, adresu elektronické pošty e-mail, doručovací adresu a telefonní číslo.

 

Cíl sběru údajů

Osobní údaje uživatele jsou zpracovávány za účelem:

 1. uzavření a realizace smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou – v případě, kdy uživatel využívá takovéto služby,

 2. uzavření a realizace kupní smlouvy, včetně posouzení případných reklamací,

 3. v případě provedení nákupu zboží jsou osobní údaje také shromažďovány v účetní dokumentaci a tím pádem budou zpracovávány za účelem vedení účetnictví prodávajícího,

 4. poskytnutí odpovědi na dotaz odeslaný prostřednictvím kontaktního formuláře,

 5. v případě, kdy uživatel projeví úmysl dostávat marketingový obsah týkající se prodávajícího, údaje uživatele jsou zpracovávány také za účelem zasílání mu takovéhoto obsahu,

 6. posouzení oznámení týkajícího se osobních údajů.


Uvedení osobních údajů je dobrovolné, ale je podmínkou uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou, stejně jako kupní smlouvy. Následkem neuvedení osobních údajů pro tyto účely uživatelem je nemožnost poskytování služeb prodávajícím a nemožnost uzavření a plnění kupní smlouvy.

V rozsahu zasílaného marketingového obsahu na přání uživatele je uvedení osobních údajů dobrovolné, ale jejich neuvedení povede k nemožnosti zasílání tohoto obsahu.

Osobní údaje uživatele nebudou využity k činění automatizovaných rozhodnutí, včetně profilování.

 

Právní základy zpracovávání osobních údajů

Právním základen zpracovávání osobních údajů uživatelů je:

 1. uzavření a realizace smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou – v případě, kdy uživatel využívá takovéto služby,

 2. nezbytnost jejich zpracovávání za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, včetně posouzení případných reklamací,

 3. v případě provedení nákupu zboží – nezbytnost splnit právní povinnosti ležící na prodávajícím, spočívající ve vedení účetnictví. Tato povinnost vyplývá z obecně platných právních předpisů, zejména ze zákona o daňovém řádu ze dne 29. srpna 1997, zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 a zákona o dani z přidané hodnoty ze dne 11. března 2004,

 4. nezbytnost zpracování údajů pro účely vyplývající z oprávněných zájmů prodávajícího, které spočívají ve vyřizování korespondence a poskytování odpovědí na dotazy,

 5. v případě, kdy uživatel projeví úmysl dostávat marketingový obsah týkající se prodávajícího – nezbytnost zpracování údajů pro účely vyplývající z oprávněných zájmů prodávajícího, tzn. pro provádění marketingových aktivit týkajících se prodávajícího,

 6. plnění právní povinnosti spočívající v nutnosti posouzení oznámení tykajícího se ochrany osobních údajů.

 

Období uchovávání osobních údajů

 1. Osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou – jsou uchovávány po dobu využívání těchto služeb uživatelem, v souladu s Obchodními podmínkami. Po ukončení využívání služeb budou osobní údaje uživatele v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa uchovávány ještě do vypršení období promlčení občanskoprávních nároků.

 2. Osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, včetně pro účely prověření případných reklamací, jakož i za účelem vedení účetnictví prodávajícího – jsou uchovávány do vypršení období vyplývajících z příslušných právních předpisů, tedy do vypršení období promlčení daňových závazků, což může být v příslušných případech prodlouženo o období promlčení občanskoprávních nároků.

 3. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytnutí odpovědi na dotaz odeslaný prostřednictvím kontaktního formuláře – jsou uchovávány po dobu nezbytnou k posouzení dotazu.

 4. Osobní údaje zpracovávané za účelem zasílání marketingového obsahu – od okamžiku obdržení požadavku o ukončení zasílání marketingového obsahu jsou údaje uchovávány jen za účelem obrany před případnými nároky spojenými s tímto zasíláním po období uvedené právními předpisy týkajícími se promlčení nároků.

 5. Osobní údaje zpracovávané za účelem posouzení oznámení týkajícího se osobních údajů – jsou uchovávány do vypršení termínu promlčení nároků týkajících se realizace práv osob vykonávaných na základě předpisů o ochraně osobních údajů.

 

Práva uživatele

Uživatel má právo rozhodovat, v jakém rozsahu budou zpracovávány jeho osobní údaje. Především může uživatel kdykoliv stáhnout souhlas s tím, aby mu byl zasílán marketingový obsah týkající se prodávajícího. Stažení tohoto souhlasu nemá vliv na shodu se zákonem v případě odesílání tohoto obsahu, k němuž docházelo na základě souhlasu před jeho stažením. Souhlas lze stáhnout z úrovně uživatelského účtu v menu VÁŠ ÚČET sekce VAŠE NASTAVENÍ EMAILOVÉ KOMUNIKACE, stejně jako kliknutím na příslušný odkaz obsažený v zasílaných marketingových sděleních.

Uživateli kromě toho náleží právo na:

 1. požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravení, odstranění nebo omezení jejich zpracovávání, a také právo na přenášení údajů,

 2. v případě, že jsou osobní údaje uživatele zpracovávány za účelem naplnění oprávněných zájmů prodávajícího (včetně situace, kdy uživatel projeví přání dostávat marketingový obsah týkající se prodávajícího) – právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů uživatele,

 3. stažení souhlasu se zpracováním osobních údajů kdykoliv, pokud na jeho základě probíhá zpracování osobních údajů uživatele; stažení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním,

 4. podání stížnosti k předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů, jehož sídlo se nachází ve Varšavě, na adrese ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Veškeré změny a jiné požadavky z oblasti svých osobních údajů může uživatel provádět odesláním příslušné žádosti na kontaktní údaje uvedené v bodě „Kontakt“ těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

Mechanismus cookies
Obchod používá malé soubory, kterým se říká cookies. Jsou serverem ukládány na počítači osoby navštěvující stránky obchodu. Soubory cookie obvykle obsahují název domény, z níž pocházejí, svou „dobu expirace“ a individuální, náhodně vybranou číslovku, která identifikuje tento soubor.
Mechanismus cookies je pro počítače naprosto bezpečný, především se touto cestou do počítačů uživatelů nemohou dostat viry. Ovšem uživatel může omezit nebo vypnout přístup souborů cookies do svého počítače. V případě využití této možnosti bude navigace na stránkách obchodu ze zásady možná, ale může to vést k omezení možností využívání jistých funkcí.
Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookies během využívání stránek obchodu návštěvníky za účelem:
1. identifikace uživatele jako přihlášeného v obchodě a informování ho o tom, že je přihlášen;
2. zapamatování zboží přidaného do košíku za účelem podání objednávky;
3. zapamatování údajů z vyplněných formulářů sloužících k objednání nebo přihlašovacích údajů do obchodu;
4. přizpůsobování obsahu stránek obchodu individuálním preferencím příjemce služeb (např. týkajících se barev, velikosti písma, rozvržení stránky)
5. poskytování personalizovaného obsahu a reklamy, k nabízení sociálních funkcí a k analýze návštěvnosti našich stránek;
6. vedení anonymních statistik představujících způsob používání stránek obchodu.

Dostupné internetové prohlížeče zpravidla ve výchozím nastavení připouštějí uchovávání souborů „cookies” na koncovém zařízení uživatele.
Uživatel může kdykoliv provést změnu nastavení týkajícího se souborů „cookies“. Tato nastavení mohou být změněna především tak, aby zablokovala automatickou podporu souborů cookies v nastavení internetového prohlížeče nebo aby pokaždé informovala o jejich umístění na zařízení uživatele webových stránek. Detailní informace o možnostech a způsobech podpory soubory „cookies“ jsou dostupné v nastavení internetového prohlížeče. Neprovedení změny nastavení v oblasti „cookies” znamená, že budou umisťovány do koncového zařízení uživatele, a tím pádem bude moci správce uchovávat informace na koncovém zařízení uživatele a získávat přístup k těmto informacím.

 

IP adresa

Prodávající si vyhrazuje možnost shromažďování IP adres návštěvníků stránek obchodu, které mohou být nápomocné při diagnostikování technických problémů se serverem, tvorbě statistických analýz (např. určení z jakých regionů zaznamenáváme nejvíce návštěv). Kromě toho mohou být užitečné při spravování a zdokonalování obchodu.

Analytické a marketingové nástroje, které používáme my a naši důvěryhodní partneři.
Upozorňujeme, že třetí strany (včetně společností Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, dále jen Facebook, a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen Google) mohou používat soubory cookie a podobné technologie ke shromažďování nebo získávání informací z webových stránek nebo aplikací a dalších míst na internetu a používat je k poskytování služeb měření a cílení reklamy. Správou nastavení souborů cookie můžete rozhodnout, zda souhlasíte se shromažďováním a používáním informací pro cílení reklamy.

 

• Google Analytics
Webové stránky využívají službu Google Analytics, což je nástroj pro webovou statistiku a webovou analýzu, který poskytuje přehled o datovém provozu webových stránek a který poskytuje společnost Google. Tento nástroj používáme k sestavování statistik pro potřeby přizpůsobení obsahu našich stránek preferencím uživatelů a k jejich průběžné optimalizaci.
Ukládání souborů cookie můžete zakázat příslušným nastavením svého internetového prohlížeče. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje shromážděné pomocí cookies a o vašem používání webových stránek, a to instalací doplňku, který blokuje vkládání skriptů Google Analytics do vyhledávače, dostupného zde. Více informací o Google Analytics naleznete zde.
Vzhledem k používání Google Analytics mohou být osobní údaje shromážděné v souvislosti s používáním těchto webových stránek přenášeny mimo Evropský hospodářský prostor. Předávání osobních údajů se v takovém případě provádí na základě standardních smluvních doložek uzavřených správcem s poskytovatelem nástrojů. Doporučujeme vám přečíst si obsah smlouvy týkající se zpracování osobních údajů, včetně obsahu standardních smluvních doložek, které jsou jejím prvkem.
Informace o tom, jak Google využívá data shromážděná během používání webových stránek a aplikací svých partnerů, jsou dostupné zde.

• Reklamní funkce Google Analytics (DoubleClick)
Kromě Google Analytics (viz výše) jsou na této webové stránce aktivní reklamní funkce DoubleClick V souladu s tím se prostřednictvím souboru cookie Google shromažďují další údaje, které přesahují standardní implementaci Google Analytics. Za tímto účelem používají naše webové stránky kromě souboru cookie služby Google Analytics také soubory cookie třetích stran.
Cílem společnosti DoubleClick je zobrazovat vám relevantní reklamy, a to jak naše, tak reklamy třetích stran. Vašemu prohlížeči je přiřazen identifikátor (ID), který funguje jako jakýsi pseudonym, takže lze zjistit, které reklamy prohlížeč zobrazil a na které reklamy uživatel klikl. Používání souborů cookie DoubleClick umožňuje zobrazovat reklamy relevantní pro předchozí návštěvy našich i jiných webových stránek. Informace vytvářené soubory cookie se odesílají na server v USA, aby se vyhodnotily, a zde je uchovává Google. Tyto údaje budou předány třetím stranám pouze na základě zákonných ustanovení nebo v rámci zpracování údajů souvisejících s konkrétní objednávkou. Google nebude v žádném případě spojovat uživatelské údaje s jinými údaji uchovávanými Google.
Používání souborů cookie můžete odmítnout a za tím účelem odpovídajícím způsobem nakonfigurovat svůj prohlížeč. Upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci využívat plnou funkčnost této webové stránky. Kromě toho můžete Google zabránit ve shromažďování údajů generovaných soubory cookie a údajů souvisejících s vaším používáním webové stránky a zpracováváním těchto údajů Google tím, že si z následující adresy stáhnete a nainstalujete pro tento účel dostupný zásuvný modul prohlížeče.
Soubory cookie DoubleClick můžete také deaktivovat na webové stránce Digital Advertising Alliance pod touto adresou.
Výše uvedené informace o „Google Analytics“ se navíc vztahují i na reklamní funkce Analytics.
Podrobné informace o DoubleClick naleznete na adrese:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/

• Google AdWords
Nástroj umožňující měření efektivity reklamních kampaní včetně analýzy shromážděných údajů. Google AdWords umožňuje zobrazování našich reklam lidem, které webové stránky v minulosti navštívily. Informace o tom, jak Google zpracovává údaje v rozsahu Google AdWords naleznete zde.
 • Obchodní nástroje Facebooku
V souvislosti s využíváním obchodních nástrojů Facebooku společně s Facebookem zastáváme úlohu spolusprávců ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR, na základě dohody mezi spolusprávci uzavřené za účelem příslušného uplatňování rozsahu povinností v oblasti zajištění shody s povinnostmi vyplývajícími z GDPR. V souladu s těmito dohodami zodpovídáme za to, že vám předáme informace níže:
o Využívání obchodních nástrojů představuje realizaci právně opodstatněného zájmu správce a našich důvěryhodných partnerů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), spočívající ve vedení marketingových aktivit (behaviorální reklama) a provádění měření účinnosti reklam.
o Více informací o zpracovávání údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku (včetně informace, že Facebook je spolusprávcem, informací vyžadovaných čl. 13 odst. 1 písm. (a) a (b) GDPR, informací o způsobu zpracovávání údajů Facebookem, právním základu a způsobem vymáhání práv osob, kterých se údaje týkají, vůči Facebooku) pod odkazem https://www.facebook.com/about/privacy.
o Facebook zodpovídá za zajištění vymáhání práv osob, jichž se údaje týkají, v souladu s čl. 15-20 GDPR, ve vztahu k osobním údajům uchovávaným Facebookem po společném zpracování.
Facebook také zastává roli našeho zpracovávajícího subjektu, přičemž může předávat osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor. Předávání osobních údajů se v takovém případě provádí na základě standardních smluvních doložek.
Nastavení soukromí můžete spravovat z úrovně svého účtu na portálu Facebook.
o Facebook pixel
Je to analytický nástroj dostupný v rámci portálu Facebook, který pomáhá měřit účinnost reklam na základě analýzy aktivit vyvíjených uživateli v obchodě, dodávaný Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia), který dále umožňuje cílit na vás personalizované reklamy na portálu Facebook. Tento nástroj shromažďuje informace o využívání obchodu, které jsou následně předávány na servery Facebooku. Nezapomínejte, že Facebook je může spojovat s jinými informacemi, které získal v souvislosti s tím, že využíváte portál Facebook, a následně je využívat pro své vlastní účely (včetně marketingových). 

Přístup třetích osob k údajům

K osobním údajům shromažďovaným prodávajícím mají přímý přístup jen oprávnění zaměstnanci nebo subdodavatelé prodávajícího a subjekty poskytující služby prodávajícímu (tedy účetní služby, IT a technická podpora, stejně jako archivace a skartace dokumentů), které musí mít přístup k údajům pro plnění svých povinností.
V případě volby možnosti registrace/přihlášení prostřednictvím externí služby (Facebook) uživatel zpřístupňuje externí službě jen informaci o využívání obchodu prodávajícího.
Přístup k osobním údajům objednavatelů mají také subjekty provádějící doručení objednaného zboží – v rozsahu nezbytném pro provedené tohoto doručení, a také subjekty, s jejichž pomocí objednavatel provádí platbu za zboží – v rozsahu, v němž jim objednavatel tyto údaje uvede.
Osobní údaje uživatelů mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným k jejich obdržení na základě právních předpisů, především příslušným orgánům činným v trestním stíhání.

Heureka.cz - Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Vyloučení zodpovědnosti

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nezahrnují jakékoliv informace týkající se služeb nebo zboží jiných subjektů, než je prodávající, které byly na stránkách obchodu umístěny komerčně, pohostinsky, dle pravidel vzájemnosti nebo nesloužící dosažení obchodního výsledku.
Prodávající nezodpovídá za jednání nebo opomenutí objednavatelů, v jejichž důsledku prodávající zpracovává nimi uvedené osobní údaje způsobem definovaným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Kontakt

Jakékoliv doplňující otázky spojené se Zásadami ochrany osobních údajů, prosím, směřujte na adresu prodávajícího: Przemysłowa 10, 58 – 130 Żarów.

V záležitostech spojených s ochranou osobních údajů lze prodávajícího kontaktovat pomocí:

 1. e-mailu - odesláním zprávy na adresu: [email protected]
 2. telefonicky - zavoláním na č.: + 420 (2) 96 18 30 38
 3. korespondenčně - odesláním korespondence na adresu: Franc‑Textil Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 58-130 Żarów, Polsko.